?>

OM OSS

Medical Reviews International (MedRev) är en global leverantör av oberoende medicinska granskningar av hög kvalitet och tillhörande skadehanteringstjänster. Vi hjälper våra klienter att förbättra vårdkvaliteten, minska skadekostnaderna och minska överutnyttjande / överanvändning av medicinska tjänster.

Vi har det största internationella nätverket av specialister inom alla medicinska områden som ger rekommendationer baserat på internationella standarder för vård och evidensbaserad medicin samt lokal praxis och riktlinjer på nationell nivå.

Vår vägledande princip är ”Optimering av hälsovårdens resultat – en granskning i taget”. Vi utnyttjar vårt omfattande nätverk av granskare, intern klinisk expertis och operativa kvalitetssäkringsprocesser för att ge våra kunder kliniska rekommendationer, förbättrade patientresultat och optimering av skadekostnader.

Vi är ett team av erfarna hälsovård-, och företagsledare med omfattande kunskaper om internationella kliniska metoder och regler. Genom att ha nyckelpersoner och granskare som finns på olika internationella platser, hjälper vi våra kunder effektivt i alla tidszoner och på alla platser i världen.

VAD VI ERBJUDER

Hälso- och sjukvårdsorganisationer står inför ökande nivåer av medicinsk kravkomplexitet, volymer och kostnader, främst drivna av överutnyttjande eller överanvändning av medicinska tjänster.

MedRev har den kompetens, erfarenhet och metod som behövs för att hjälpa våra kunder att hantera sina skadekostnader, undvika att försäkringspremierna ökar och förbättra vårdresultatet för patienterna.

Vi erbjuder en rad anpassade medicinska granskningstjänster som hjälper vårdorganisationerna att förbättra vårdstandarden och använda evidensbaserad medicin för att hantera medicinska påståenden.

Några av våra anpassade medicinska granskningstjänster inkluderar följande:

 • Medicinska granskningar
 • Fokuserade kliniska revisioner
 • Second medical opinion
 • Funktionsnedsättningar- / olycksfallsgranskningar
 • Rådgivning av medicinskt ansvarige

Vårt unika värdeförslag om förbättrad vårdgivning består av följande integrerade komponenter:

 • Högsta kvalitetsstandarder: Att säkerställa hög kvalitet på våra granskningar är av avgörande betydelse för vårt team och är en integrerad del av vår vägledande princip.
 • State of the Art Online Portal: Avancerad proprietär online-lösning för kravhantering och analys på ett säkert, anpassat och kompatibelt sätt. Vår innovativa teknik följer de strängaste säkerhets- och sekretessbestämmelserna och möjliggör anpassning för att tillgodose våra kunders behov, inklusive direkt integration till interna skadehanteringssystem.
 • Största internationella granskningsnätverk: Medlemmarna i vår internationella panel av oberoende läkare inom alla områden av medicin följer de strängaste kvalitetsstandarderna. Våra interna processer innefattar aktiv och kontinuerlig hantering av vår granskare, inklusive rekrytering, utbildning och löpande kvalitetsövervakning.
 • Anpassade lösningar: Vi arbetar nära våra kunders kliniska-, och skadehanteringsteam för att skräddarsy våra fullt anpassningsbara tjänster till deras unika behov och krav.

VÅRA KUNDER

Våra kunder är främst vårdgivare (försäkringsgivare, tredjepartsadministratörer) och vårdmyndigheter från olika marknader och hälsovårdssystem, som arbetar enligt en mängd olika bestämmelser och på olika språk.

Våra tjänster är flexibla och fullt anpassningsbara för att möta kundens unika behov och förväntningar. Vi är stolta över att verkligen samarbeta med våra kunder för att leverera våra tjänster, vilket innefattar att utveckla innovativa och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.

För läkare

Med ett etablerat nätverk av internationella specialister och växande efterfrågan från våra kunder globalt, uppmanar vi ständigt nya specialister att ansluta sig till vårt nätverk.
 • För specialister inom alla medicinska områden erbjuder vi en unik möjlighet att utöka sin yrkeskunskap, få exponering för den nyaste evidensbaserade litteraturen och öka sin inkomst genom att granska kliniska fall online med fokus på medicinsk nödvändighet och klinisk bästa praxis.
 • Om du är intresserad av att lära dig mer om att gå med i vårt nätverk, vänligen maila oss för att ordna en första kontakt på info@medrev.com

Kontakta oss