Vårt erbjudande:

Medicinsk granskningstjänster för att minska kostnaderna och förbättra vårdkvaliteten.

Våra klienter:

Tillsammans med vårdorganisationer ändrar vi leverantörers beteende.

MEDREV GÖR SKILLNAD

Vår unika strategi för sjukvård Nudge

Gå med i vårt läkares nätverk

Ge ett objektivt yttrande baserat på erfarenhet och referens till evidensbaserad medicinsk litteratur.

OM OSS

Medical Reviews International (MedRev) är en global leverantör av oberoende medicinska granskningar av hög kvalitet och tillhörande skadehanteringstjänster. Vi hjälper våra klienter att förbättra vårdkvaliteten, minska skadekostnaderna och minska överutnyttjande / överanvändning av medicinska tjänster.
Vi har ett av de största internationella nätverken av specialister inom alla medicinska områden som ger rekommendationer baserat på internationella standarder för vård och evidensbaserad medicin samt lokal praxis och riktlinjer på nationell nivå. Vår vägledande princip är ”Optimering av hälsovårdens resultat – en granskning i taget”.

Vi använder alla våra resurser, vår erfarenhet och kliniska expertis till att leverera detaljerad rådgivning och granskning av våra kunders ärenden. Dessa rekommendationer ger våra kunder den kliniska bild som krävs för att hantera sina krav samt leverera synliga och mätbara kundfördelar på både kort och lång sikt.

Vi utnyttjar vårt omfattande nätverk av granskare, interna kliniska experter och vår operativa kvalitetssäkringsprocess för att ge våra kunder klinisk rådgivning och rekommendationer som förbättrar resultatet för patienten och optimerar skadekostnaderna.

Att leverera högkvalitativa granskningar har alltid varit hörnstenen i vår verksamhet, vilket var visionen hos de läkare som grundade företaget och som kompletterats med ett team av erfarna sjukvårds- och företagsledare med omfattande kunskap om internationell klinisk praxis och regler.

Genom att ha nyckelpersoner och granskare på olika internationella platser, hjälper vi våra kunder effektivt i alla tidszoner och på alla platser i världen.

MedRev International grundades 2017 av två partners, Dr Lousine Alpern and Nir Kaminer.

VÅRT ERBJUDANDE

Omfattande kliniska granskningstjänster

Hälso-, och sjukvårdsorganisationer står inför ökade nivåer av komplexa medicinska skadestånd och ökade skadevolymer medan kostnader och tryck på premierna ökar.

Överanvändning av medicinska tjänster i kombination med dokumenterade orättvisa variationer i hälso- och sjukvårdstjänster är hinder för att leverera den bästa patientvården. MedRev tillför internationell bästa praxis till den lokala marknaden och hjälper på så sätt våra kunder att minska överutnyttjandet genom att kunna fatta bättre kliniska beslut baserat på vårt nätverk av internationella specialister och vår unika metod för att förbättra leverantörernas praxis.

Vi erbjuder en rad anpassade medicinska granskningstjänster som hjälper våra kunder att sänka sina skadekostnader och förbättra vårdtjänsten med referens till evidensbaserad medicin när de fattar kliniska beslut. Dessutom stödjer vi våra kunder med alla relaterade kommunikations- och utbildningsbehov de har.

Hälso-, och sjukvårdsorganisationer står inför ökade nivåer av komplexa medicinska skadestånd och ökade skadevolymer medan kostnader och tryck på premierna ökar.

Överanvändning av medicinska tjänster i kombination med dokumenterade orättvisa variationer i hälso- och sjukvårdstjänster är hinder för att leverera den bästa patientvården. MedRev tillför internationell bästa praxis till den lokala marknaden och hjälper på så sätt våra kunder att minska överutnyttjandet genom att kunna fatta bättre kliniska beslut baserat på vårt nätverk av internationella specialister och vår unika metod för att förbättra leverantörernas praxis.

Vi erbjuder en rad anpassade medicinska granskningstjänster som hjälper våra kunder att sänka sina skadekostnader och förbättra vårdtjänsten med referens till evidensbaserad medicin när de fattar kliniska beslut. Dessutom stödjer vi våra kunder med alla relaterade kommunikations- och utbildningsbehov de har.

Vårt unika värdeförslag om förbättrad vård består av följande integrerade komponenter:

Högsta kvalitetsstandarder: Att säkerställa hög kvalitet på våra granskningar är av avgörande betydelse för vårt team och är en integrerad del av vår vägledande princip.
Anpassade lösningar: Vi arbetar nära våra kunders kliniska-, och skadehanteringsteam för att skräddarsy våra fullt anpassningsbara tjänster till deras unika behov och krav
State of the Art Online Portal: Avancerad proprietär online-lösning för kravhantering och analys på ett säkert, anpassat och kompatibelt sätt. Vår innovativa teknik följer de strängaste säkerhets- och sekretessbestämmelserna och möjliggör anpassning för att tillgodose våra kunders behov, inklusive direkt integration till interna skadehanteringssystem. Dessutom tillhandahåller vår portal avancerad analys och rapportmöjligheter som gör det möjligt att analysera vårdleverantörernas kvalitet, identifiera felaktigheter, slöseri-, och missbrukssituationer.
Stort internationellt granskningsnätverk: Medlemmarna i vår internationella panel av oberoende läkare inom alla medicinska områden följer de strängaste kvalitetsstandarderna. Våra interna processer innefattar aktiv och kontinuerlig hantering av våra granskare, inklusive rekrytering, utbildning och löpande kvalitetsövervakning.

VÅRA KUNDER

Våra kunder är främst vårdgivare (försäkringsgivare, tredjepartsadministratörer) och vårdmyndigheter från olika marknader och hälsovårdssystem, som arbetar enligt en mängd olika bestämmelser och på olika språk.

Våra kunder är partner i en process som i slutändan ger en förändring i leverantörernas beteende, förbättrar patientens resultat och reducerar skadekostnaderna avsevärt. Vi stöder kundföretag med förberedelser, kommunikation, implementering och pågående stöd i deras skadehanteringsprocess och deras kliniska behov. Våra tjänster är flexibla och fullt anpassningsbara för att möta kundens unika behov och förväntningar. Vi är stolta över att verkligen samarbeta med våra kunder för att leverera våra tjänster, vilket innefattar att utveckla innovativa och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.

MEDREV GÖR SKILLNAD

MedRevs Healthcare Nudge-metod:

Läkare spelar en unik och central roll i medicinsk vård. Vad läkare gör och hur de tillhandahåller medicinska tjänster avgör kvaliteten och effektiviteten i hälso- och sjukvården, patienters välbefinnande och sjukvårdskostnaderna. Med hjälp av en djup kännedom om medicinyrket, läkare och hälsoleverantörer, utvecklade MedRev en unik ”Healthcare nudge”-metod som bygger på Richard Thaler och Cass Sunstein’s 2008 bok – “Nudge - Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness”. I kombination med flera andra dokumenterade beteendeekonomiska principer som stöds av referensbaserad medicin, har MedRevs Healthcare Nudge-typinsatser en positiv inverkan på leverantörernas praktik och beteende. Detta leder i gengäld till en minskning av överutnyttjande, förbättrar patientens säkerhet och främjar god vårdpraxis.

Medrevs Healthcare Nudge-metod har redan visat sin effektivitet när det gäller att förbättra vårdkvaliteten och minska skadekostnaderna för internationella försäkringsbolag.

Påtagliga fördelar: MedRev garanterar en betydande skadevolyms-, och kostnadsminskning med förmånliga fördelar när vi implementerar våra granskningstjänster och fokuserade kliniska revisioner. MedRevs arbete leder till konkreta operativa ekonomiska fördelar, som direkt påverkar försäkringsgivarnas ekonomiska livskraft och minskar behovet av premieökningar.

Kostnader: Tack vare våra stordriftsfördelar och omfattande samarbete med specialistnätverk kan vi erbjuda många typer av granskningstjänster till mycket konkurrenskraftiga priser, samtidigt som vi har intern kvalitetssäkrings som en inkluderad del av våra tjänster.

Kvalitet: Kvalitet står i framkant av vår verksamhet. Våra rapporter är av högsta kvalitet, konsekvens och struktur och är helt anpassade efter våra kunders behov.

Variation: MedRev är en one-stop-shop för alla områden där en specialistinsats krävs och tillgodoser förändrade behov och volymer.

FÖR LÄKARE

Specialistens roll i vårt nätverk är att tillhandahålla en objektiv granskning av medicinska fall baserat på deras specifika erfarenhet, bästa kunskap och med referens till evidensbaserad medicinsk litteratur. Med ett etablerat nätverk av internationella specialister och växande efterfrågan från våra kunder globalt, uppmanar vi ständigt nya specialister att ansluta sig till vårt nätverk.

  • För specialister inom alla medicinska områden erbjuder vi en unik möjlighet att utöka din yrkeskunskap, arbeta med den senaste evidensbaserade litteraturen och öka din inkomst genom att granska kliniska fall online med fokus på medicinsk nödvändighet och klinisk bästa praxis.
  • Vi erbjuder våra granskare möjligheten att arbeta med intressanta internationella fall. Vi tillhandahåller all nödvändig bakgrundsinformation, lokala riktlinjer och support som gör att specialister också kan ge expertutlåtande om utländska patientfall.

specialister i vårt uppskattar även arbeta med internationell och klinisk praxis, MedRevs uppmärksamhet på kliniska detaljer och den högsta kliniska kvaliteten och kunskapen vi utövar.

Om du är intresserad av att veta mer om att gå med i vårt nätverk, vänligen kontakta oss för att initiera en inledande kontakt på info@medrev.com

KONTAKTA OSS

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig under vår arbetstid.

    Comments are closed.